درباره شیراز ویپ:

مجموعه شیراز ویپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده و با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه ویپ و شبکه، در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش نموده است.
اعتملد مشتریان به خدمات مجموعه باعث رشد روز افزون ما شده است و به خود می بالیم که این اعتماد را با صداقت در کار و خدمات حرفه ای پاسخ داده ایم. انجام خدمات تخصصی در حوزه شبکه های کامپیوتری و سیستم های تلفنی تحت شبکه، مهم ترین خدمات مجموعه می باشد.

چرا شیراز ویپ ؟!

 • متشکل از تیمی حرفه ای و متخصص
 • مشاوره صادقانه و بر پایه اعتماد
 • مهم ترین اولویت ما، خدمت رسانی و رضایت مشتری می باشد
whyus
depositphotos_236246006-stock-photo-hand-writing-our-services-blue

خدمات شیراز ویپ

 • مشاوره رایگان در زمینه راه اندازی شبکه و ویپ
 • فروش محصولات تخصصی شبکه با بهترین قیمت
 • راه اندازی تخصصی شبکه و Voip با بالاترین استانداردها
 • پشتیبانی حرفه ای (سخت افزاری و نرم افزاری) شبکه و Voip

درباره شیراز ویپ:

مجموعه شیراز ویپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده و با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه ویپ و شبکه، در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش نموده است.
اعتملد مشتریان به خدمات مجموعه باعث رشد روز افزون ما شده است و به خود می بالیم که این اعتماد را با صداقت در کار و خدمات حرفه ای پاسخ داده ایم. انجام خدمات تخصصی در حوزه شبکه های کامپیوتری و سیستم های تلفنی تحت شبکه، مهم ترین خدمات مجموعه می باشد.

چرا شیراز ویپ ؟!

 • متشکل از تیمی حرفه ای و متخصص
 • مشاوره صادقانه و بر پایه اعتماد
 • مهم ترین اولویت ما، خدمت رسانی و رضایت مشتری می باشد
whyus
depositphotos_236246006-stock-photo-hand-writing-our-services-blue

خدمات شیراز ویپ

 • مشاوره رایگان در زمینه راه اندازی شبکه و ویپ
 • فروش محصولات تخصصی شبکه با بهترین قیمت
 • راه اندازی تخصصی شبکه و Voip با بالاترین استانداردها
 • پشتیبانی حرفه ای (سخت افزاری و نرم افزاری) شبکه و Voip

درباره شیراز ویپ:

مجموعه شیراز ویپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده و با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه ویپ و شبکه، در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش نموده است.
اعتملد مشتریان به خدمات مجموعه باعث رشد روز افزون ما شده است و به خود می بالیم که این اعتماد را با صداقت در کار و خدمات حرفه ای پاسخ داده ایم. انجام خدمات تخصصی در حوزه شبکه های کامپیوتری و سیستم های تلفنی تحت شبکه، مهم ترین خدمات مجموعه می باشد.

whyus

چرا شیراز ویپ ؟!

 • متشکل از تیمی حرفه ای و متخصص
 • مشاوره صادقانه و بر پایه اعتماد
 • مهم ترین اولویت ما، خدمت رسانی و رضایت مشتری می باشد
depositphotos_236246006-stock-photo-hand-writing-our-services-blue

خدمات شیراز ویپ

 • مشاوره رایگان در زمینه راه اندازی شبکه و ویپ
 • فروش محصولات تخصصی شبکه با بهترین قیمت
 • راه اندازی تخصصی شبکه و Voip با بالاترین استانداردها
 • پشتیبانی حرفه ای (سخت افزاری و نرم افزاری) شبکه و Voip